2020 Pinot Noir 3 Pack

2020 Pinot Noir 3 Pack

A delicious sampling of our three favorite Pinot Noirs. One bottle each of 2020 Bucher Vineyard Pinot Noir 2020 Pommard Clone Pinot Noir 2020 Three Sixty Pinot Noir

Cooperage Notes